23 De Vraagbaak: Bestaat er maar één waarheid of is waarheid veranderlijk?

Waarheid héb je niet, die ervaar je. Als mensen vanuit hun geloof in de waarheid met elkaar in dialoog gaan (inclusivisme) kan dit verrijkend zijn. Panelleden Kristl Van Cleemput en Hans Geybels lichten dit verder toe in deze Vraagbaak.

(foto: Magda Ehlers via pexels)
23 De Vraagbaak: Bestaat er maar één waarheid of is waarheid veranderlijk?
Uitgezonden door